ZASIŁEK RODZINNY W NIEMCZECH

Zasiłek rodzinny Kindergeld przysługuje osobom mieszkającym i pracującym legalnie na terenie tego kraju. Przyznawany jest przez niemiecki Urząd Rodzinny (Familienkasse) na dzieci, które mieszkają także w Polsce. Świadczenia rodzinne w Niemczech wypłacane są całkowicie niezależnie od wysokości dochodów uzyskiwanych z tytułu pracy. Zasiłek obejmuje dzieci które nie podjęły jeszcze pracy zarobkowej. Standardowo przyznawany jest dzieciom do 18 roku życia, jednak istnieje możliwość przedłużenia jego wypłacania do 25 roku życia, jeśli:

 • Dziecko zdecyduje się kontynuować naukę, podejmie studia lub kształci się zawodowo;
 • Dziecko jest w okresie przerwy pomiędzy kolejnymi etapami kształcenia (maks. 4 miesiące);
 • Dziecko jest zarejestrowane w odpowiednim urzędzie jako osoba bezrobotna i poszukująca pracy
 • Dziecko jest niepełnosprawne

Komu przysługuje zasiłek rodzinny z Niemiec Kindergeld?

Rodzina z dzieckiem na Kindergeld

Rodzinne Kindergeld przynawane jest na dzieci kontynuujące naukę w szkole lub na studiach do ukończenia 25 roku życia. Zapomoga wypłacana jest zarówno w przypadku, gdy dziecko mieszka w Niemczech jak i w Polsce. Zasady przyznawania dodatku obejmują także dzieci współmałżonka oraz przysposobione - warunkiem jest jedynie przynależność dzieci do wspólnego gospodarstwa domowego rodzica, ubiegającego się o zasiłek rodzinny w Niemczech. Warto zaznaczyć, że każda sprawa tego typu rozpatrywana jest indywidualnie przez urząd Familienkasse - Niemiecką Kasę Świadczeń Rodzinnych.

Podstawą do uzyskania zasiłku rodzinnego jest nieograniczony obowiązek podatkowy rodzica wnioskującego o świadczenie. W praktyce oznacza to konieczność rozliczania się i odprowadzania podatku dochodowego w odpowiednich instytucjach finansowych w Niemczech.


Do uzyskania zasiłku Kindergeld uprawnione są osoby, które:

 • podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu,
 • posiadają aktualne zameldowanie na terenie Niemiec,
 • są legalnie zatrudnione w Niemczech wraz ze składkami ubezpieczenia i podatkami odprowadzanymi do niemieckich instytucji,
 • są oddelegowanymi pracownikami w Niemczech, zatrudnionymi przez krajowego pracodawcę na kontrakt zagraniczny,
 • prowadzą działalność gospodarczą Gewerbe.

Istnieje także możliwość uzyskania niemieckiego rodzinnego w sytuacji, gdy składki ubezpieczenia były odprowadzane w Polsce, jednak w tych wypadkach Familienkasse ma prawo odrzucić wniosek.

KWOTY MIESIĘCZNEGO ZASIŁKU RODZINNEGO W NIEMCZECH

za rok 2018 i 2019

 • 194 € - na pierwsze i drugie dziecko
 • 200 € - na trzecie dziecko
 • 225 € - na czwarte i kolejne dzieci

Kindergeld to miesięczne świadczenie, które może być wypłacane już od pierwszego w pełni przepracowanego miesiąca w Niemczech.
Według nowej ustawy od dnia 01 stycznia 2018 roku o świadczenie rodzinne Kindergled w Niemczech można ubiegać się do sześciu miesięcy wstecz.


Dokumenty niezbędne do ubiegania się o rodzinne w Niemczech

Do rozpoczęcia procesu ubiegania się o świadczenia na dzieci wymagane jest wypełnienie ankiety do wniosku o zasiłek rodzinny z Niemiec. Najczęściej wysyłamy ją pocztą, po uprzednim, telefonicznym kontakcie z nami.

Po otrzymaniu wypełnionego druku z danymi do prowadzenia sprawy wysyłamy do firmy lub firm, w których byli Państwo zatrudnieni pismo z prośbą o wystawienie potrzebnych do wniosku dokumentów. Otrzymają Państwo od nas pełną informację o wysłaniu listu do pracodawcy oraz wykaz pozostałych wymaganych dokumentów dla potrzeb procesu ubiegania się o rodzinne z Niemiec tj.:

 • zaświadczenie dotyczące składu rodziny z Urzędu Miasta/Gminy
 • zaświadczenie o wypłacanym zasiłku rodzinnym w Polsce (lub niepobieraniu zasiłku), wystawione przez Urząd Miasta/Gminy (Miejski Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej)
 • druk wniosku do podpisania,
 • skrócony odpis aktu małżeństwa,
 • skrócone odpisy aktów urodzeń dzieci,
 • ksera zaświadczeń o zameldowaniu/wymeldowaniu w Niemczech - Anmeldung/Abmeldung - lub zaświadczenie o wynajmie mieszkania w Niemczech,
 • umowa zlecenia pomiędzy Klientem i biurem Lohnsteuer

Czas przyznania zasiłku rodzinnego w Niemczech

Jak długo się czeka na zasiłek rodzinny z Niemiec?

Decyzja o przyznaniu rodzinnego może być wydana w przeciągu kilku do kilkunastu miesięcy, choć są też określone przypadki, kiedy decyzja wydawana jest w ciągu kilku tygodni (np. dla dzieci urodzonych w Niemczech). Czynniki wpływające na szybkość przyznawania Kindergeld to m.in.:

 • prawidłowość i aktualność danych podanych we wniosku
 • stan kompletności dokumentacji
 • szybkość wymiany informacji między Familienkasse i ROPSem - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej
 • sprawne informowanie niemieckich urzędów o zmianach sytuacji życiowejPodstawą szybkiego uzyskania rodzinnego jest kompletny wniosek wraz z odpowiednią dokumentacją. Biuro Lohnsteuer jest niezawodne w tej kwestii i gwarantuje sprawną komunikację z odpowiednimi organami po stronie niemieckiej w celu uzyskania Kindergeld w jak najszybszym terminie.

UWAGA! Zasiłek Kindergeld a Rodzina 500+

Program 500 plus jest jednym ze świadczeń rodzinnych, które podlegają pod system koordynacji zabezpieczeń społecznych, przyjęty na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej. W rezultacie pobieranie świadczenia 500+ na dzieci wpływa na ostateczną kwotę możliwego do uzyskania zasiłku rodzinnego w Niemczech.
Jeśli zgodnie z regulacjami świadczenie rodzinne w pierwszej kolejności wypłacane jest przez polskie instytucje, wówczas można uzyskać tzw. dodatek deferencyjny z Niemiec w wysokości kwoty zasiłku (wg stawek niemieckich), pomniejszonego o wysokość pobieranego świadczenia 500+.
W przypadku gdy już pobieramy w pełnej wysokości Kindergeld dodatek deferencyjny z Polski nie przysługuje.