Ile wynosi zasiłek Kindergeld i w jaki sposób jest wypłacany?

Wielu Polaków próbuje swoich sił, pracując za zachodnią granicą. Niemcy stanowią naturalny kierunek emigracji zarobkowej – nie dość, że pracę można znaleźć w miastach leżących blisko miejsca zamieszkania, to same płace są bardzo wysokie. Co więcej – kuszą również tamtejsze zasiłki, w tym m.in. rodzinne. Warto podkreślić – jedno z najważniejszych świadczeń, Kindergeld, dostępne jest także dla dzieci w Polsce. Ile ono wynosi? Tego dowiesz się z poniższego artykułu. Zapraszamy do lektury!

Ile wynosi zasiłek Kindergeld i w jaki sposób jest wypłacany?

Czym jest Kindergeld?

Tą nazwą określa się zasiłek rodzinny, przyznawany osobom zatrudnionym legalnie na terenie Niemiec. Wypłaca się go na dzieci, które są pod ich opieką, a wysokość zależy m.in. od liczby maluchów w danej rodzinie. Prawo ma do niego każdy, niezależnie od zarobków.

Komu przysługuje Kindergeld?

Co do zasady – przysługuje on każdemu, kto ma pod swoją opieką dzieci (nie musi to być biologiczne potomstwo, a np. partnera lub wnuki) i pracuje w Niemczech przez co najmniej 6 miesięcy, prowadzi własną działalność gospodarczą w tym kraju albo jest pracownikiem delegowanym. Kindergeld na jedno dziecko wypłaca się do momentu, aż ukończy 18. rok życia. Czas ten może być wydłużony do 21. rż., jeśli pozostaje ono bez zatrudnienia (ale zarejestrowało się w niemieckiej Agencji Pracy) i do 25. rż., jeśli kontynuuje naukę. Należy wówczas przedłożyć odpowiednie zaświadczenia, wskazujące na to, że wciąż się uczy. Co ważne – w tym czasie młodzież nie powinna być zatrudniona na etat. Ma prawo jednak do tzw. minipracy, zapewniającej dochód na poziomie 450 euro.

Warto podkreślić, że Kindergeld dostępne jest też dla Polaków. Jeśli uprawniony pobiera we własnym kraju świadczenie rodzinne, w Niemczech ma prawo do różnicy między wysokością obu zasiłków. Jeżeli korzystasz z programu 500+, nie otrzymasz pełnego Kindergeld, a tylko sumę, stanowiącą dopełnienie do górnej granicy kwoty.

Ile obecnie wynosi Kindergeld?

Zasiłek rodzinny z Niemiec nie ma stałej stawki. Niemal z roku na rok jego kwota rośnie, co wynika z konieczności dostosowania jego wysokości do warunków rynkowych. Przykładowo: w 2014 roku na pierwsze i drugie dziecko rodzice otrzymywali 184 euro. W 2015 było to już 188, a w 2016 – 190. W 2021 roku jego minimalna wartość wynosi 219 euro.

Warto zwrócić uwagę, że wysokość Kindergeld w jednym roku również się różni, co zależy od liczby dzieci na utrzymaniu. Stawki te obecnie prezentują się następująco:

  • na pierwsze i drugie dziecko – 219 euro,
  • na trzecie – 225 euro,
  • na czwarte i każde kolejne – 250 euro.

Ponadto do Kindergeld można uzyskać dodatek – Kinderzuschlag. Wypłacany jest wraz z tym świadczeniem, a jego wysokość zależy od dochodu danej rodziny. Maksymalnie można otrzymać 205 euro na miesiąc.

Jak jest wypłacane Kindergeld?

W przypadku tego zasiłku rodzinnego nie ma stałej daty dla każdego. Wiele zależy od tego, jaki podatnik uzyskał Kindergeldnummer. To numer, w którym ostatnia cyfra informuje, kiedy otrzyma się świadczenie. Zakres obejmuje od 0 do 9, a im wyższa liczba, tym później można spodziewać się wypłaty. Najlepiej obrazuje to poniższa tabela, dotycząca 2021 roku.

Miesiąc/Cyfra 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Styczeń 5 8 11 12 13 14 15 18 19 21
Luty 5 8 9 10 11 12 15 16 17 19
Marzec 3 4 5 8 10 11 12 15 16 18
Kwiecień 7 8 9 12 13 14 16 19 20 21
Maj 5 6 7 10 11 12 17 18 19 21
Czerwiec 2 7 8 9 10 15 16 17 18 22
Lipiec 5 6 7 8 9 12 13 15 16 19
Sierpień 5 6 9 10 11 12 13 17 18 20
Wrzesień 3 7 8 9 10 13 14 16 17 21
Październik 5 7 8 11 12 14 15 18 19 21
Listopad 4 5 8 9 10 11 12 15 16 17
Grudzień 3 6 7 8 9 10 13 14 15 16

W sytuacji, gdy planowana wypłata przypada na niedzielę lub święto wolne od pracy, wówczas Kindergeld może zostać wypłacone w późniejszym terminie. A w jakiej formie wypłacane jest świadczenie rodzinne z Niemiec? Środki przelewane są na konto, więc nie ma możliwości, aby otrzymać je w gotówce.

Uzyskaj Kindergeld bez problemów

Pracując w Niemczech, musisz dopełnić szereg formalności. Dotyczy to również sytuacji, gdy starasz się o świadczenie rodzinne dla dzieci, które są pod Twoją opieką. Przeszkodę w takich sytuacjach zazwyczaj stanowi bariera językowa oraz czas, jaki trzeba poświęcić na załatwianie spraw urzędowych. Możesz to jednak zrobić prościej i szybciej. Skorzystaj z usług Lohnsteuer. Pomożemy Ci uzyskać zasiłek rodzinny, dzięki czemu otrzymasz dodatkowe pieniądze na wychowanie dziecka.