Kiedy i komu należy się zwrot Kindergeld?

Do przywilejów podatnika w Niemczech należy korzystanie z pomocy państwa pod postacią licznych świadczeń socjalnych. Jedną z form wsparcia jest zasiłek rodzinny na dzieci, znany jako Kindergeld, wypłacany z niemieckiego Familienkasse. Uprawnieni do niego są nie tylko Niemcy – o pomoc mogą starać się również Polacy pracujący u zagranicznego sąsiada.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby uzyskać Kindergeld? Czy zasiłek z Niemiec na dziecko przysługuje każdemu? Zachęcamy do lektury – z tekstu dowiesz się nie tylko tego, czym jest pomoc z Familienkasse, ale i gdzie się starać o wsparcie w uzyskaniu zasiłku rodzinnego dla Polaków.

Składanie wniosku o Kindergeld – kto może się starać?

Opisywany zasiłek niemieckie państwo wypłaca z myślą o dzieciach. Wnioskujący zatem musi być jego prawnym opiekunem, choć niekoniecznie rodzicem. Ważne jednak, by pracował w Niemczech lub prowadził tam działalność gospodarczą i podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Istotny warunek stanowi fakt, aby dziecko, na jakie pobiera się zasiłek Kindergeld, mieszkało w tym samym gospodarstwie domowym, co wnioskodawca. Nie potrzebuje ono jednak ani meldunku w Niemczech, ani niemieckiego obywatelstwa.

Wnioskujący nie musi być biologicznym rodzicem dzieci – oznacza to, że można otrzymywać Kindergeld zarówno na potomstwo biologiczne, adoptowane, współmałżonka, jak i rodzeństwo lub wnuki (jeśli zostały one przyjęte do wspólnego gospodarstwa domowego).

Kiedy i komu należy się zwrot Kindergeld?

Komu przysługuje ten zasiłek?

Świadczenie to wypłaca się na dziecko i młodego dorosłego do 25. roku życia. Jednak po osiągnięciu pełnoletniości, beneficjent musi spełniać jeden z warunków, by wciąż otrzymywać pomoc z Niemiec:

 • powinien kształcić się dalej – w szkole, na studiach lub zawodowo,
 • po ukończeniu jednej szkoły, kontynuuje naukę w drugiej (przerwa w edukacji nie powinna być dłuższa niż 4 miesiące),
 • ma status bezrobotnego i czynnie poszukuje zatrudnienia,
 • jest niepełnosprawny umysłowo lub fizycznie.

Pełnoletni, uprawniony do Kindergeld może otrzymywać go również w momencie, gdy pracuje. Ważne jednak, aby tygodniowy wymiar czasu pracy nie przekraczał 20 godzin.

Dokumenty potrzebne do zasiłku z Niemiec na dziecko

By uzyskać pomoc w postaci zasiłku na dziecko, należy złożyć komplet stosownych dokumentów. Im lepiej przygotuje się dokumentację, tym większa szansa na pozytywne i szybsze rozpatrzenie prośby. Warto przy tym pamiętać, że formularze z Polski wymagają tłumaczenia na niemiecki przez tłumacza przysięgłego. Co więc należy przyszykować?

 • W przypadku dzieci z małżeństwa – unijny akt małżeństwa i akty urodzenia dzieci; w pozostałych przypadkach trzeba dostarczyć zupełny odpis aktu urodzenia,
 • jeśli opiekunowie są w separacji lub po rozwodzie, potrzebne będzie stosowne orzeczenie sądowe,
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu w Polsce,
 • jeśli ośrodek życia znajduje się w Niemczech – Anmeldung, czyli zaświadczenie o zameldowaniu lub ostatni niemiecki adres,
 • kopię dowodu osobistego wnioskującego i prawnego opiekuna dziecka,
 • decyzje dotyczące zasiłków z innych państw UE,
 • Lohnsteuerbescheinigung (za każdy okres pracy),
 • po osiągnięciu przez dziecko pełnoletniości – zaświadczenie o kontynuowaniu nauki,
 • Einkommensteuerbescheid – czyli ostatnie decyzje podatkowe,
 • kopię wpisu do Gewerberegister – w przypadku, gdy prowadzi się działalność gospodarczą na terenie Niemiec.

Zasiłki w Polsce, a Kindergeld

Dla otrzymania pomocy z Niemiec nieobojętne pozostają zasiłki rodzinne, jakie wnioskodawca otrzymuje w Polsce. Wówczas świadczenie zostaje pomniejszone o wysokość wsparcia, jaką podatnik już uzyskuje. W takiej sytuacji wraz z wnioskiem należy dostarczyć stosowne zaświadczenie z wybranego OPS. W dokumencie musi być informacja o tym, jakiego rodzaju to zasiłek, a także, od kiedy beneficjent go otrzymuje.

Jeśli natomiast wnioskodawca nie korzysta z takiej pomocy – również potrzebne będzie poświadczenie, że zasiłek w Polsce nie został przyznany.

Co jeszcze warto wiedzieć na temat tego zasiłku?

Procedura związana z Kindergeld dla wielu Polaków wydaje się skomplikowana, głównie ze względu na liczbę dokumentów, jakie należy przedłożyć. W takich warunkach warto skorzystać z pomocy w załatwieniu zasiłku z Niemiec. Nasze biuro z Bydgoszczy udziela fachowego wsparcia. Pomagamy też w staraniu się o zwrot Kindergeld z nawet 6 miesięcy wstecz. By dowiedzieć się więcej o tym, jak uzyskać to świadczenie – zachęcamy do kontaktu.