KINDERGELD DLA DZIECI W POLSCE

Przynależność Polski do Unii Europejskiej sprawia, że Polacy pracujący na terenie Niemiec mogą ubiegać się o przyznanie Kindergeld – rodzinnego zasiłku na dzieci. W 2021 roku miesięczna kwota na pierwsze i drugie dziecko wynosi 219 Euro, na trzecie - 225 Euro, na czwarte i każde kolejne - 235 Euro.

Jeśli chcą Państwo uzyskać jakąkolwiek pomoc w tej kwestii, zapraszamy do szczegółowego zapoznania się z działalnością naszego biura konsultingowego z Bydgoszczy. Wykwalifikowany i doświadczony zespół pracowników doskonale doradzi, jak odzyskać rodzinne z Niemiec.

Jak odzyskać rodzinne z Niemiec?

Z zasiłku rodzinnego może skorzystać rodzic lub opiekun prawny dziecka, który na terenie Niemiec:

  • ma legalne zatrudnienie (powyżej 6. miesięcy) i odprowadza podatki oraz składki na ubezpieczenia,
  • prowadzi działalność gospodarczą (Gewerbe),
  • pracuje na delegacji z polskiej firmy.

Co istotne, w każdej z powyższych możliwości, potomek musi mieszkać na stałe w gospodarstwie rodzinnym pracownika (w Niemczech lub w Polsce). Wówczas rodzic może otrzymywać Kindergeld na dziecko, które nie ukończyło 18. lat lub do 25. roku życia, gdy jest:

  • studentem lub kontynuuje naukę zawodową,
  • w trakcie przerwy pomiędzy kolejnymi etapami kształcenia (nie dłuższej niż 4 miesiące),
  • zarejestrowane jako osoba bezrobotna (poszukująca pracy).

Dłuższy czas otrzymywania pomocy dotyczy także dzieci niepełnosprawnych. Proces ubiegania się o zasiłek rodzinny wymaga odpowiedniego przygotowania, spełnienia wszelkich formalności i dostarczenia wielu niezbędnych dokumentów. W przypadku otrzymania negatywnej decyzji (lub wypłacenia części należności) można się od niej odwołać i odzyskać Kindergeld.

Zwrot Kindergeld – kiedy się należy?

Świadczenie może zostać wypłacone już od pierwszego przepracowanego miesiąca na terenie Niemiec. Ponadto można się o nie starać do pół roku wstecz.

Przyznanie zasiłku rodzinnego na dzieci w Niemczech nie zwalnia jednak z obowiązku ciągłego, rzetelnego informowania urzędu Familienkasse o zaistniałych zmianach, które wpływają na dalsze otrzymywanie Kindergeld. Różnorodne przyczyny często prowadzą do niesłusznego pobrania pieniędzy, co skutkuje koniecznością zwrotu danej kwoty.

Zasiłek na dziecko w Niemczech

System świadczeń rodzinnych w Niemczech jest bardzo rozbudowany, co sprawia, że obywatele oraz przedstawiciele innych narodowości mieszkający i pracujący na terenie kraju mogą ubiegać się o różnorodną pomoc. Podstawowym zasiłkiem, który otrzymują także Polacy, jest wspomniany Kindergeld. Można również skorzystać między innymi z:

  • Elterngeld, przyznawanego rodzicom, którzy zamierzają skupić się na wychowaniu noworodków. Miejscem stałego pobytu opiekuna i dziecka muszą być Niemcy. Pieniądze mogą zostać wypłacone do 3 miesięcy wstecz. Do otrzymania Elterngeld nie trzeba rezygnować z pracy zarobkowej (można ją wykonywać maksymalnie przez 30 godzin tygodniowo). Kwota zasiłku wynosi między 65% a 100% wynagrodzenia netto rodzica, który decyduje się na urlop wychowawczy i można go pobierać do 14. miesięcy,
  • Kinderzuschlag, przysługującego rodzinie o niskich dochodach (w tym także osobom samotnie wychowującym dzieci),
  • Familiengeld, obowiązującego na terenie Bawarii, przeznaczonego dla rodziców dzieci w wieku 2-3 lat. Do otrzymania zasiłku nie trzeba spełniać wymogu kryterium dochodowego. Miesięczna kwota na pierwszą i drugą pociechę wynosi 250 Euro, na trzecią i każdą kolejną – 300 Euro,
  • Baukindergeld, proponowanego rodzinom kupującym mieszkanie. Pieniądze zostaną wypłacone w trakcie 10. lat (12 000 Euro na dziecko rocznie). Warunkami otrzymania pomocy są: kryterium dochodowe, pobieranie Kindergeld oraz wspólne zamieszkanie dziecka z rodzicem.

Decyzje o przyznaniu rodzinnego w Niemczech są podejmowane w ciągu kilku, a nawet kilkunastu miesięcy (zależy to między innymi od rodzaju zasiłku czy dostarczenia lub prawidłowego wypełnienia poszczególnych dokumentów).

W razie jakichkolwiek wątpliwości pozostajemy do Państwa dyspozycji. Na wszystkie pytania dotyczące pomocy w załatwieniu Kindergeld chętnie odpowiemy osobiście w biurze w Bydgoszczy, mailowo oraz telefonicznie.