PODATEK Z NIEMIEC

Coraz więcej Polaków wykonuje pracę poza granicami państwa. Dużą popularnością cieszą się Niemcy, które jako kraj oferują swoim mieszkańcom wiele ulg pracowniczych, wysoką kwotą wolną od podatku oraz różnorodne zasiłki rodzinne. Decydując się na życie poza Polską, należy dokładnie zapoznać się z poszczególnymi przepisami prawnymi dotyczącymi zatrudnienia oraz rozliczenia podatkowego. Podstawowym dokumentem, odpowiadającym polskiemu PIT-owi w Niemczech, jest Besondere Lohnsteuerbescheinigung, wydawany przez pracodawcę. W zeznaniu podatkowym należy uwzględnić koszty:

 • prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego spowodowanego pracą poza ojczyzną,
 • dojazdu z miejsca zamieszkania do pracy,
 • szkoleń i kursów zawodowych,
 • leczenia,
 • dodatkowych ubezpieczeń.

Odzyskiwanie podatku z Niemiec

O zwrot nadpłaconego podatku w Niemczech może ubiegać się każda osoba, która pracowała na terenie kraju i odprowadzała podatek od wynagrodzenia. Należy to zgłosić do niemieckiego urzędu skarbowego (Finanzamt). Wymagane jest posiadanie karty podatkowej (Lohnsteuerbescheinigung), wydawanej przez pracodawcę za każdy rok podatkowy lub miesięcznych odcinków z wypłaty (Abrechnung).

Na terenie Niemiec rozliczenie się z podatku jest obowiązkowe dla osób:

 • wykonujących pracę dla więcej niż jednego pracodawcy,
 • posiadających 3. klasę podatkową,
 • prowadzących działalność gospodarczą – Gewerbe,
 • mających status bezrobotnego, który uzyskuje świadczenie w kwocie powyżej 410 Euro/miesięcznie (np.: zasiłek chorobowy, rodzinny, zapomogę),
 • wezwanych przez Finanzamt do rozliczenia – w przypadku braku reakcji podatnika na dokument może on zostać ukarany grzywną w wysokości od 100 do 500 Euro.

Wyróżnia się rozliczenie indywidualne (dotyczące podatnika stanu wolnego, rozwodnika lub wdowca) oraz wspólne, uwzględniające dochód małżonka (przysługujące Polakom w Niemczech od czasu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej).

Zwrot podatku w Niemczech

Istnieją dwa typy wyliczeń dotyczące obowiązku podatkowego na terenie Niemiec:

 • ograniczone (beschraenkte Steuerpflicht), dotyczące osób legalnie pracujących w państwie krócej niż 183 dni. W jego przypadku urząd skarbowy nie może naliczyć żadnych ulg. Nie istnieje także możliwość rozliczenia wspólnego,
 • nieograniczone (unbeschraenkte Steuerpflicht), przeznaczone dla pracowników wykonujących zawodowe obowiązki powyżej 183 dni.

Czas oczekiwania na odzyskanie podatku wynosi zazwyczaj od 3. do 6. miesięcy. Decyzja niemieckiego urzędu skarbowego zostaje wysłana na adres podany przez podatnika.

Obowiązująca pomiędzy Polską a Niemcami umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania sprawia, że dochody opodatkowane w jednym państwie, dotyczą drugiego na zasadzie tzw. odliczenia z progresją. Wg niego dochody uzyskane na terenie Niemiec należy zgłosić fiskusowi w Polsce w zeznaniu rocznym (nie płacąc od nich podatków w ojczyźnie).

Niezbędne dokumenty do rozliczenia podatku z Niemiec

Do rozliczenia podatku niemieckiego niezbędne są:

 • Lohnsteuerbescheinigung – karta podatkowa wydawana przez konkretnego pracodawcę, zawierająca informacje dotyczące uzyskanego dochodu. W przypadku pracy w kilku miejscach należy przedstawić wszystkie otrzymane dokumenty. Alternatywą dla karty są miesięczne odcinki z wypłaty (Abrechnung),
 • zaświadczenie UE/EOG o dochodach uzyskanych na terenie Polski – o jego wydanie należy starać się w urzędzie skarbowym (składając PIT-36 z załącznikiem ZG),
 • formularze podatkowe – do ich wypełnienia warto zachować dokumenty potwierdzające ponoszenie regularnych kosztów związanych z zatrudnieniem w Niemczech (np.: umowa wynajmu mieszkania lub domu, bilety za dojazdy do miejsca pracy i podróże do ojczyzny, opłacone rachunki za media).

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą naszego biura konsultingowego. Zdajemy sobie sprawę, że rozliczenie podatkowe z Niemiec to proces wymagający odpowiedniej wiedzy, jak i poprawnego przygotowania. Jeśli chcą Państwo, aby zwrot podatku nastąpił możliwe szybko i bez zbędnego stresu, zachęcamy do skorzystania z naszej pomocy. Oferujemy kompleksowe doradztwo na każdym etapie działania. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do dyspozycji. Wszelkie wątpliwości rozwiejemy osobiście w biurze w Bydgoszczy, telefonicznie lub mailowo.