Rodzinne z Niemiec – na co uważać, wnioskując o Kindergeld?

Nasi rodacy pracujący za Odrą mają wiele uprawnień, zagwarantowanych przez tamtejsze regulacje. Mogą między innymi ubiegać się o świadczenia rodzinne, często na bardzo korzystnych warunkach. Kindergeld to jeden z najważniejszych zasiłków dla zatrudnionych w Niemczech i w sieci wciąż pojawia się wiele zapytań na ten temat. Dlatego w tym artykule podpowiadamy, na co należy zwracać uwagę, by go uzyskać. Jak i w jaki sposób reagować, gdy niemiecka biurokracja chce zweryfikować, czy faktycznie się jest do niego uprawnionym? Pracujesz w Niemczech i pragniesz uzyskać zasiłek rodzinny? W takim razie zachęcamy do lektury!

Pobieranie zasiłków w Polsce a Kindergeld

Wiele osób uważa, że jeśli pobiera w Polsce różne świadczenia rodzinne, to nie są już uprawnione do korzystania z pomocy z niemieckiej Familienkasse (czyli kasy rodzinnej, z której wypłacane są zasiłki). Tymczasem Kindergeld dla Polaków pracujących lub mieszkających w Niemczech wciąż jest dostępne, mimo otrzymywania wsparcia finansowego z ośrodka pomocy społecznej. Pojawiają się jednak pewne ograniczenia i obowiązki.

Przede wszystkim, jeśli będziesz starać się o Kindergeld, musisz pamiętać, że nie otrzymasz pełnej kwoty. Zasiłek rodzinny zostanie obniżony o wartość wsparcia otrzymanego w Polsce. Jednocześnie wraz z wnioskiem należy przedłożyć urzędowi stosowne dokumenty, poświadczające, że korzystasz z pomocy MOPS-u lub GOPS-u.

Jeśli pracujesz w Niemczech i pobierasz zasiłek rodzinny w Polsce, a Twój dochód przekracza 674 złote na osobę w gospodarstwie, powinieneś zgłosić ten fakt do właściwego dla siebie regionalnego ośrodka pomocy społecznej. W przeciwnym razie możesz stanąć przed koniecznością zwrotu uzyskanych z OPS pieniędzy.

Rodzinne z Niemiec

Co z 500+?

Pewien wyjątek stanowi 500+. Cenzus majątkowy nie ma tu zastosowania i świadczenie wychowawcze przysługuje na każde dziecko do 18. roku życia. Oprócz tego istnieje zasada koordynacji świadczeń w UE, dlatego składając wniosek o Kindergeld, można też wnioskować o 500+ w Polsce. Co dzieje się dalej?

W przypadku rodzin, w których jedno z rodziców zatrudnione jest za granicą, uprawnienie do 500+ zależy od kilku zmiennych, w tym np. czy partner pozostający w Polsce jest osobą bezrobotną. Może się więc zdarzyć, że decyzja o przyznaniu tego zasiłku będzie odmowna. Wówczas jednak małżonek pracujący w Niemczech, po spełnieniu pozostałych warunków, zyskuje pełne prawo do Kindergeld. Jeśli natomiast odpowiedni Urząd Wojewódzki zatwierdził wniosek o 500+, w takim wypadku rodzic zatrudniony w Niemczech nie otrzyma zasiłku wychowawczego. W zamian za to otrzymuje tzw. dodatek dyferencyjny, będący różnicą między oboma świadczeniami.

Gdy nie pobierasz zasiłku w Polsce

Co się dzieje, jeśli nie pobiera się w Polsce 500+ lub innego świadczenia rodzinnego? Sytuacja wygląda dwojako, w zależności od tego, dlaczego nie jest ono wypłacane. Jeśli wynika to z faktu, że podatnik nie ma prawa do niego (na przykład – przy zwykłym zasiłku rodzinnym – przekroczył obowiązujący w Polsce próg dochodowy albo w wypadku 500+ – dziecko ukończyło 18 lat), wówczas można uzyskać pełne świadczenie z Familienkasse. Z kolei, gdy brak wsparcia z OPS wynika z niezłożenia stosownego wniosku, niemiecki urząd często uznaje to za okoliczność, w jakiej rodzina ma prawo do pomocy ze strony państwa polskiego, wobec czego przyznaje mniejsze środki.

Dowody na zamieszkanie w Niemczech

Warto pamiętać, że w określonych sytuacjach, gdy pracujący wnosi o zasiłek Kindergeld, może zostać także poproszony o przedstawienie dowodów, że mieszka w Niemczech. Wówczas Familienkasse zwraca się do podatnika o przedstawienie dokumentów potwierdzających zameldowanie (Anmeldung), umowy najmu (Mietvertrag), jak rachunków za media (prąd, gaz etc.). Co więcej – mogą pojawić się pytania dotyczące wielkości mieszkania i liczby pokoi.

Na co zwracać uwagę przy wnioskowaniu o Kindergeld – podsumowanie

Jak mogłeś przeczytać – zasiłek rodzinny, jaki Niemcy jako państwo oferują także Polakom, podlega pewnym ograniczeniom, gdy pobierasz lub jesteś uprawniony do podobnych świadczeń w naszym kraju. Bardzo ważne w tym, jak i w wielu innych sytuacjach, gdy mieszkasz w Niemczech, jest przedstawianie odpowiednich zaświadczeń i innych dokumentów, dzięki którym możesz uzyskać Kindergeld na najkorzystniejszych warunkach. Koniecznie też należy dotrzymywać wszelkich wyznaczonych terminów – to pomoże uniknąć wielu potencjalnych nieprzyjemności.