KINDERGELD DLA POLAKÓW

Według przepisów niemieckiego prawa Polacy, którzy legalnie pracują na terenie Niemiec i podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, mogą starać się o zasiłek rodzinny Kindergeld. Świadczenie to przysługuje na dziecko, a instytucją, która je wypłaca, jest Familienkasse (Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych). Wnioskodawcą jest zawsze rodzic lub opiekun prawny małoletniego. O zapomogę mogą starać się również dzieci, ale dopiero po ukończeniu 18 roku życia i pod warunkiem posiadania pełnej zdolności czynności prawnych.

Czym jest Kindergeld?

To zasiłek rodzinny na dziecko wypłacany w Niemczech przez cały okres jego nauki, maksymalnie jednak do momentu ukończenia przez nie 25. roku życia – o ile wcześniej nie podejmie pracy.

Rodzinną zapomogę można otrzymać także na dzieci:

  • przysposobione,
  • współmałżonka,
  • zarejestrowanego partnera życiowego (w przypadku związku osób tej samej płci),
  • wnuki.

Przysługuje ono rodzicom bez względu na wysokość dochodów. Jeśli mieszkają razem, to Kindergeld wypłacany jest tej osobie, która jest zatrudniona w Niemczech. W przypadku separacji lub rozwodu świadczenie przysługuje temu rodzicowi, z którym mieszka dziecko.

Obecnie zasiłek rodzinny w Niemczech wynosi:

  • 219 EUR - na pierwsze i drugie dziecko,
  • 225 EUR - na trzecie,
  • 250 EUR - na czwarte.

Kindergeld dla dzieci w Polsce - rodzinne z Niemiec

W przypadku Kindergeld nie jest wymagany meldunek dziecka na terenie Niemiec. Musi ono jednak zamieszkiwać jeden z krajów członkowskich Unii Europejskiej. W związku z tym rodzinne przysługuje także dzieciom, które na co dzień mieszkają w Polsce, a jeden lub oboje rodziców pracują w Niemczech na stałe czy też sezonowo, jeśli spełniają odpowiednie warunki.

Pomoc w załatwieniu Kindergeld

Jeszcze do niedawna o zasiłek rodzinny Kindergeld można było starać się nawet do 4 lat wstecz. Jednak w 2018 r. zmieniły się przepisy i teraz wnioski składa się tylko z wyrównaniem do 6 miesięcy w tył.

Wnioski o niemieckie świadczenie doręcza się osobiście lub przez pełnomocnika (np. doradcę podatkowego), bądź drogą pocztową. Wypełnia się w tym celu specjalne formularze dostępne w Familienkasse lub pobrane ze stron www.familienkasse.de czy www.bzst.de. Dokumentów do uzupełnienia jest sporo, dlatego może się przydać profesjonalna pomoc specjalistów w uzyskaniu Kindergeld dla Polaków.

Na decyzję o przyznaniu zasiłku zazwyczaj czeka się od 2 do 6 miesięcy. Zapomoga wypłacana jest przelewem na numer konta bankowego wskazany we wniosku.

Prowadzone przez nas biuro oferuje sprawną i kompleksową pomoc w załatwieniu świadczenia rodzinnego. Na nasze wsparcie mogą liczyć zarówno Polacy, którzy na stałe lub sezonowo pracują w Niemczech, jak i osoby prowadzące działalność gospodarczą. Obejmować ono będzie porady, skompletowanie potrzebnej dokumentacji oraz wykonanie profesjonalnego przekładu, jeśli będzie taka konieczność. Warto wiedzieć, że nieprawidłowo wypełniony i przetłumaczony wniosek może zostać odrzucony. Zdarzają się także sytuacje, że na podstawie prawomocnej decyzji wypłacono Kindergeld, jednak ze względu np. na niepoinformowanie Familienkasse o wszelkich zmianach dotyczących zatrudnienia, meldunku czy sytuacji dziecka powyżej 18-roku życia, Niemiecka Kasa Świadczeń Rodzinnych może nakazać zwrot środków.

Zmiany w zasiłkach rodzinnych w Niemczech

W ostatnim czasie miały miejsce zmiany w zasiłkach rodzinnych w Niemczech. Od 1 lipca 2019 r. w Polsce można składać wnioski o „500 plus” na pierwsze dziecko do 18. roku życia bez względu na dochody rodziny. Ta nowelizacja wpłynęła na obniżenie Kindergeld o ok. 120 euro i dotyczy wszystkich osób, którym teoretycznie przysługuje polskie świadczenie. Tym samym nie jest już możliwe podwójne pobieranie zasiłków tego samego rodzaju.