Czym jest Elterngeld?

Zasiłki rodzinne z Niemiec najczęściej kojarzone są z jednym świadczeniem – Kindergeld. Tymczasem u naszego zachodniego sąsiada istnieje więcej form pomocy, o jakie mogą starać się nie tylko rodzice, ale i opiekunowie. Do nich zalicza się świadczenie Elterngeld. Czym ono jest? Jakie warunki należy spełnić, by je uzyskać? Na te i inne pytania odpowiedzi znajdziesz w artykule. Przeczytaj go i przekonaj się, kiedy można sięgnąć po ten rodzaj wsparcia.

Elterngeld – czym jest i jakie warunki należy spełnić?

To zasiłek wychowawczy, przeznaczony dla rodziców i opiekunów małych dzieci. Świadczenie wprowadzono z myślą o tym, by mogli oni w pełni skupić się na ich wychowywaniu – bez konieczności pracy. Aby uzyskać Elterngeld, trzeba spełnić kilka warunków:

  • opiekunowie i dziecko muszą mieć miejsce zamieszkania lub stałego pobytu w Niemczech,
  • wnioskodawca i dziecko muszą mieszkać w jednym gospodarstwie domowym,
  • rodzice muszą wychowywać pociechę samodzielnie,
  • wnioskodawca nie powinien wykonywać pracy na pełny etat,
  • nie może zostać przekroczony określony próg zarobkowy.

Od tych zasad zdarzają się pewne wyjątki. Przykładowo – zamieszkania w Niemczech nie wymaga się od osób, które w ramach zatrudnienia w tym kraju pracują za granicą. Warto dodać, że o Elterngeld można starać się także w sytuacji, gdy nie jest się rodzicem dziecka, ale wnioskodawca planuje adopcję lub np. biologiczni rodzice z uzasadnionych powodów nie mogą się nim opiekować. Wówczas uprawnienia do tego świadczenia przysługują krewnym do trzeciego stopnia pokrewieństwa.

Jaki natomiast jest próg zarobkowy w przypadku Elterngeld? Niemiecki ustawodawca wskazuje, że granica dla samotnej matki lub ojca to 250 tys. euro rocznie. W przypadku par ulega ona zwiększeniu do 500 tys. euro. Tym samym świadczenie rodzinne z Niemiec pozostaje dostępne dla szerokiego grona osób.

Czym jest Elterngeld?

Ile można otrzymać w ramach Elterngeld?

Nie ma uniwersalnej stawki dla każdego, bo zasiłek wylicza się z dochodu netto wnioskodawcy za ostatni rok przed pojawieniem się dziecka na świecie. Co ważne – uwzględnieniu nie podlegają m.in.: zasiłek macierzyński, dla bezrobotnych czy stypendia ani czas, gdy matka otrzymywała niższe wynagrodzenie, jeśli przechodziła choroby związane z ciążą. Wówczas bierze się pod uwagę wcześniejsze miesiące.

Co w przypadku samozatrudnionych? W ich sytuacji wysokość świadczenia Elterngeld obliczana jest na podstawie zarobków z poprzedniego roku podatkowego, uwzględnionych w zeznaniu przekazanym do Finanzamtu. Zamiast więc 12 miesięcy przed urodzeniem dziecka, rozpatruje się pełen okres rozliczeniowy z zeszłego roku.

Ile rodzic otrzyma w ramach zasiłku? Kwota ta wynosi nie mniej niż 65% wynagrodzenia, przy założeniu, że nie może być ona niższa niż 300 euro i wyższa niż 1800 euro. Ponadto, jeśli jest to ciąża mnoga, rodzicom przysługuje dodatkowe 300 euro za każde kolejne dziecko. Wnioskodawcy mogą także otrzymać bonus za starsze rodzeństwo (1 dziecko poniżej roku życia, dwoje poniżej 6 lat, albo 1 niepełnosprawne poniżej 14 lat).

Na jak długo przyznaje się Elterngeld?

Zasiłek przysługuje od momentu narodzin aż do ukończenia 14. miesiąca życia dziecka. W przypadku cudzej pociechy opiekun może wnioskować o Elterngeld na czas 14 miesięcy od chwili przejęcia opieki nad nią, ale tylko do momentu ukończenia przez nią 8. roku życia. Standardowo świadczenie wypłacane jest przez okres do 12 miesięcy. Co również ważne – oboje rodziców mają prawo do jego pobierania i mogą korzystać z niego zamiennie. Jeśli zaś decydują się sprawować opiekę nad dzieckiem wspólnie – czas świadczenia zostaje skrócony o połowę, tj. do 6 miesięcy.

Jak łatwo uzyskać Elterngeld?

Pozyskiwanie zasiłków w Niemczech wiąże się z formalnościami i przedkładaniem stosownych dokumentów. Do odpowiedniego urzędu należy dostarczyć m.in. zaświadczenie:

  • o urodzeniu dziecka,
  • o dochodach z 12 miesięcy poprzedzających przyjście malucha na świat,
  • od pracodawcy o przyznaniu urlopu wychowawczego,
  • kopię dowodu osobistego wnioskodawców.

Zdaj się na pomoc ekspertów

Zawsze też można sięgnąć po pomoc w załatwieniu formalności i uzyskaniu Elterngeld. Nasze biuro konsultingowe Lohnsteuer specjalizuje się we wspieraniu Polaków pracujących w Niemczech. Proponujemy kompleksowe usługi. To zdecydowanie najszybszy i najskuteczniejszy sposób na pozyskanie tego świadczenia rodzinnego.