ROZLICZENIE PODATKU Z NIEMIEC

Pracujesz lub pracowałeś legalnie w Niemczech? W takim razie od Twojego wynagrodzenia pracodawca sukcesywnie, co miesiąc potrącał podatek dochodowy od osób fizycznych tzw. Lohnsteuer i przekazywał go na konto odpowiedniej instytucji, czyli do Finanzamt (Urzędu Skarbowego). Jego wysokość oblicza się na podstawie płacy oraz klasy podatkowej. Jako płatnik masz obowiązek złożyć roczną deklarację o wszystkich uzyskanych w danym roku kalendarzowym dochodach. Tylko w ten sposób możliwe jest rozliczenie niemieckiego podatku. Następnie Finanzamt weryfikuje, czy potrącane od Twojej pensji kwoty są mniejsze, czy większe od wyliczonej należności. Jeśli zapłacony przez Ciebie podatek dochodowy okaże się wyższy, wtedy przysługuje Ci jego zwrot. Sprawdź, jak rozliczyć PIT z zagranicy!

Na czym polega rozliczanie podatku z Niemiec?

Zarówno niemieckie przepisy podatkowe, jak i polsko-niemiecka umowa o unikaniu podwójnego opodatkowania, regulują kwestie podatków od wynagrodzeń polskich pracowników zatrudnionych w Niemczech. Zgodnie z tym Lohnsteuer, należy płacić właśnie w tym kraju. To z kolei uprawnia osoby pracujące za granicą do składania rocznego zeznania i zwrotu podatku. Z racji tego, że w Niemczech kwota wolna od niego w rozliczeniu rocznym jest wysoka, a pracownikom przysługują odliczenia od dochodu z tytułu np.:

 • biletów za dojazdy z Polski do miejsca zatrudnienia,
 • każdorazowych dojazdów z Polski do Niemiec i z Niemiec do Polski,
 • wynajmu mieszkania w Niemczech,
 • regularnie opłacanych rachunków za media,
 • składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, które odprowadzane są do niemieckiego lub polskiego zakładu ubezpieczeń społecznych,
 • posiadania dzieci,
 • prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego,

w efekcie często uzyskuje się dość wysoką nadpłatę, o którą warto się ubiegać.

Jak rozliczyć dochody z Niemiec?

Na pewno zastanawiasz się, jak rozliczyć dochody z Niemiec? To zadanie warto powierzyć profesjonalistom! Oferujemy pomoc w skompletowaniu niezbędnej dokumentacji oraz w dokonaniu wszelkich obliczeń. Mamy już wieloletnie doświadczenie w tym zakresie i na bieżąco śledzimy wszelkie zmiany zachodzące w przepisach.

Aby wykazać dochody uzyskane w Polsce i w innych krajach niezbędny jest specjalny druk zwany zaświadczeniem UE/EOG (Bescheinigung EU/EWR), który należy potwierdzić we właściwym urzędzie skarbowym.

Jakie dokumenty wymagane są do rozliczenia PIT-u z zagranicy? Potrzebne jest:

 • zaświadczenie podatkowe od niemieckiego pracodawcy - Besondere Lohnsteuerbescheinigung,
 • kopie pierwszej i drugiej strony PIT-36/37 lub PIT-11 za okres, w jakim ma być rozliczony podatek z Niemiec.

Może się zdarzyć, że do uzupełnienia wniosku podatkowego potrzebne będą jeszcze dodatkowe dane. Dlatego warto w dokumentacji podać również numer telefonu kontaktowego.

Rozliczenie PIT z zagranicy – Niemcy

Na podstawie zaświadczenia podatkowego Besondere Lohnsteuerbescheinigung można wyliczyć szacowaną kwotę zwrotu przy uwzględnieniu wszystkich możliwych odliczeń, jakie przysługują danej osobie.

Możemy złożyć w imieniu klienta wszystkie dokumenty w niemieckim urzędzie skarbowym. Jeśli należy Ci się zwrot podatku, to otrzymasz go przelewem na swoje konto w ciągu 3-6 miesięcy od momentu przekazania deklaracji. W przypadku, gdy Finanzamt wystawi błędną decyzję podatkową (Bescheid), oferujemy pomoc w złożeniu od niej odwołania.

Rozliczanie dokumentów z Niemiec - co powinieneś wiedzieć?

Nie każdy jest uprawniony do ubiegania się o zwrot podatku. Jest to uzależnione od wielu czynników takich jak np. okres zatrudnienia czy osiągane dochody w Niemczech i w Polsce. Jednak warto to dokładnie zweryfikować. Może się bowiem okazać, że jest nadpłata z tego tytułu, a czasami uzyskane sumy przekraczają miesięczną pensję!

Obowiązkowo musisz się rozliczyć z podatku, jeśli:

 • otrzymałeś wezwanie z niemieckiego Urzędu Skarbowego (Finanzamt) w tej sprawie,
 • zostałeś zaklasyfikowany do 3 klasy podatkowej,
 • pracujesz co najmniej u dwóch lub większej liczby pracodawców,
 • jesteś osobą bezrobotną i korzystasz z różnych zasiłków np. chorobowego, rodzinnego (Elterngeld), macierzyńskiego, a Twoje comiesięczne świadczenia przekraczają 410 euro,
 • masz dodatkowe źródła nieopodatkowanych dochodów np. z najmu, dzierżawy, a ich suma wynosi ponad 410 euro/miesiąc.

Jeżeli w tych sytuacjach nie złożysz zeznania podatkowego w terminie wyznaczonym przez niemiecki urząd skarbowy, to może on nałożyć karę w wysokości nawet 150 euro.

Pamiętaj, że przysługuje Ci możliwość odliczeń za ostatnie cztery lata. Oznacza to, że w 2021 roku możesz rozliczyć się za okres: 2017-2020.

Jako profesjonaliści w swoim fachu możemy kompleksowo zająć się wszystkimi formalnościami. Oferujemy wykonanie rzetelnego rozliczenia dochodów, co pozwala uzyskać należny zwrot podatku.