Zasiłek Kindergeld - jak długo trzeba czekać na decyzję?

Dostępny w Niemczech, także dla Polaków, zasiłek Kindergeld to duże wsparcie dla rodziców wychowujących dzieci. O ile spełnia się określone warunki, jest on przyznawany na każdą pociechę, co pomaga w wychowaniu i zaspokajaniu ich potrzeb. Aby uzyskać świadczenie, należy złożyć odpowiedni wniosek. Często na tym etapie pojawia się wiele pytań, w tym to dotyczące długości podejmowania decyzji o przyznaniu Kindergeld przez urząd. Jeśli i Ty zastanawiasz się nad tym zagadnieniem – zachęcamy Cię do lektury. W artykule przybliżamy, ile mniej więcej czeka się na informację oraz co można zrobić, by ewentualnie ją przyspieszyć.

Komu przysługuje Kindergeld?

Co do zasady – zasiłek Kindergeld przysługuje na każde dziecko – rodzone, adoptowane oraz należące do danego gospodarstwa domowego. Równie dobrze więc mogą to być pociechy małżonka lub wnuki znajdujące się pod stałą opieką dziadków. Aby jednak wnioskować o Kindergeld, podatnik musi spełnić pewne wymagania. Przede wszystkim – powinien podlegać nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. To oznacza, że albo:

  • dochody wnioskującego muszą pochodzić całkowicie lub w zdecydowanej większości (w 90%) z Niemiec (i być tam opodatkowane),
  • pracuje u naszego zachodniego sąsiada co najmniej 183 dni w danym roku rozliczeniowym,
  • dochód z zagranicy nie przekroczył podstawowej kwoty wolnej od podatku na wybrany rok.

Uprawnionymi do tego świadczenia są także osoby prowadzące własną działalność gospodarczą na terenie Niemiec (w tym tzw. Gewerbe) oraz pracownicy delegowani, którzy przedstawią stosowne druki.

Zasiłek Kindergeld – jak długo trzeba czekać na decyzję?

Jakie są limity wiekowe?

Co do zasady Kindergeld przysługuje każdemu dziecku do 18. roku życia – czyli do ukończenia obowiązku szkolnego. Jeśli pozostaje ono bezrobotne, istnieje możliwość wydłużenia czasu wypłacania tego świadczenia do momentu ukończenia 21 lat. Natomiast w sytuacji, gdy podjęło dalszą naukę – maksymalna granica, do jakiej może otrzymywać zasiłek to 25 lat. Należy jednak przedstawić odpowiednie zaświadczenie.

Co w przypadku, gdy w Polsce pobierane jest 500+?

Jeśli rodzic jest uprawniony do pobierania podobnego świadczenia w swoim kraju, również ma prawo złożyć wniosek o Kindergeld, jednak nie otrzyma pełnej sumy z Familienkasse, a jedynie różnicę. Czyli niemiecka Kasa Rodzinna wypłaci zasiłek pomniejszony o wartość sumy, jaką podatnik dostaje w Polsce.

le trwa wydawanie decyzji?

Osoby składające wniosek o Kindergeld muszą nastawić się na to, że decyzja często zapada po dłuższym czasie. Wskazuje się, że okres ten trwa około 2-6 miesięcy. W pewnych sytuacjach czas ten może wydłużyć się nawet do roku, a w przypadku problemów (także w komunikacji z urzędem) – aż do 2 lat. Na tempo rozpatrzenia konkretnej sprawy wpływ mają różne czynniki, w tym m.in.:

  • czy podatnik dostarczył wszystkie niezbędne dokumenty,
  • jak wygląda porozumienie niemieckiej Kasy Rodzinnej z odpowiednimi urzędami w Polsce,
  • sprawność komunikacji między wnioskodawcą a Familienkasse.

Urzędnicy mogą mieć pytania dotyczące stanu zatrudnienia danej osoby.

Czy da się przyspieszyć wydanie decyzji?

W zasadzie główną rzeczą, jaką może zrobić podatnik, jest dostarczenie wraz z prawidłowo wypełnionymi formularzami, kompletu dokumentów. Do tych należą m.in.:

  • unijne akty urodzenia nieletnich,
  • zaświadczenie o wspólnym meldunku z dziećmi,
  • kserokopia dowodu albo innego dokumentu poświadczającego tożsamość danej osoby,
  • decyzja o pokrewnym zasiłku z innego państwa UE (w tym przypadku – z Polski).

Przydatne mogą być też dokumenty związane z zatrudnieniem, czyli np. kopia umowy o pracę. Jeśli zamieszkuje się w Niemczech – kserokopia karty zameldowania. Tego typu dokumentacja jest wskazówką dla tamtejszego urzędu, dotyczącą przyszłości konkretnego podatnika, tj. czy wiąże ją z dalszym pobytem na terenie tego kraju. Ważne również, by jak najszybciej i dokładniej odpowiadać na ewentualne zapytania ze strony urzędu.

Kindergeld dla dzieci – zyskaj pomoc

Chcąc mieć pewność, że cała procedura przebiegnie pomyślnie, zawsze można skorzystać ze wsparcia specjalistów. Jeśli interesuje Cię Kindergeld dla dzieci w Polsce – skontaktuj się z naszym biurem. Mamy szerokie doświadczenie w zakresie pomocy w uzyskiwaniu zasiłku rodzinnego z Niemiec. Pomożemy Ci skompletować wszystkie dokumenty i dopilnujemy wszelkich formalności.